Image Alt
informace

Pravidla

Všeobecné podmínky a pravidla Nočního Sprintu

1. Do závodu může nastoupit pouze závodník, který se předem řádně registroval prostřednictvím webového formuláře “Přihláška k závodu” na stránce roadcircus.cz. Při registraci je závodník povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

2. Závod nebude měřen pomocí časomíry, ale bude posuzován rozhodčím. Výsledky budou automaticky zapisovány do výsledkové listiny, která bude zveřejněna na webových stránkách.

3. Závodník může nastoupit do závodu pouze po odsouhlasení dokumentu "Souhlas se všeobecnými pravidly závodu Noční Sprint", kterým se rozumí prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a majetku.

4. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat známky přílišné únavy či vyčerpání.

5. Závodník, který je mladší 18 let se může závodu účastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který svůj souhlas deklaruje vyplněním a podepsáním dokumentu "Souhlas zákonného zástupce".

6. Závodník mladší 15 let se závodu může účastnit pouze v doprovodu svého zákonného zástupce, který podepsal dokument "Souhlas zákonného zástupce".

7. Pokud se závodník nemůže zúčastnit závodu, bude jeho pozice přesunuta na náhradníka. Tuto skutečnost je nutné organizátorovi akce nahlásit min. 3 dny před zahájením závodu.

8. Organizátor může změnit plánovaný harmonogram závodu z důvodu extrémně špatného počasí a dalších okolností, které by mohly ohrozit bezpečnost závodníků.

9. Závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí a tuto skutečnost potvrzuje svou registrací.

10. Závodník si je vědom rizika zničení jeho věcí, možného zranění při závodu. Organizátor nezodpovídá za škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou účastí v závodě. Závodník se zdává jakéhokoliv práva požadovat po organizátorovi odškodné. Tuto skutečnost závodník potvrzuje svým podpisem dokumentu „Souhlas se všeobecnými pravidly závodu Noční Sprint“.

11. Organizátor nezodpovídá za věci odložené závodníkem v areálu místa konání závodu, a to včetně věcí, uložených v dopravním prostředku.

12. Každý závodník musí být pojištěn pro případ úrazu v průběhu závodu.

13. Závodník je povinen řídit se pokyny organizátora závodu a všech osob organizátorem pověřených.

14. Závodník musí použít ochranné prvky: přilbu, rukavice, motocyklovou obuv, ochranu páteře, kombinézu nebo motocyklovou bundu.

15. Organizátor si vyhrazuje právo upravit a doplňovat propozice nebo trasu závodu.

ROAD CIRCUS

6. ročník / 16.9.2023

Na závody motocycklů na 200m protkané adrenalinovým doprovodným programem zve pořadatel akce městský obvod Ostrava-jih a hlavní partner pro rok 2023 Ostravské komunikace a.s.

KONTAKT

+420 734 835 151
info@roadcircus.cz